Přeskočit na obsah

Podmínky pro získání odměny

1. Subjekt odměny

1.1. Subjektem odměny je klient řádně registrovaný prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce www.rovnamzda.cz.

1.2. Subjektem odměny je klient, na jehož doporučení byly iniciativě Rovná Mzda zaslány dokumenty od pražských zaměstnanců České pošty a tyto dokumenty jsou vyhodnoceny jako způsobilé k uplatnění u soudu.

2. Předmět odměny

2.1. Předmětem odměny je částka ve výši 2.000 Kč za klienta, který poskytl užitečné poklady na doporučení klienta dle bodu 1.1.

2.2. Odměna dle bodu 2.1. je vázaná na každého jednotlivého pražského zaměstnance, který poskytl užitečné dokumenty na doporučení klienta dle bodu 1.1.

3. Vznik nároku na obdržení odměny
 
3.1. Klientovi dle bodu 1.1. vzniká nárok na obdržení odměny pouze v případě, že tento klient s Rovnou mzdou uzavře smlouvu o zastupování a za klienta, jemuž registraci doporučil dojde k podání žaloby.
 
3.2. Odměna dle bodu 2. je splatná do 14 dnů ode dne podání žaloby klienta, jenž se registroval na doporučení klienta dle bodu 1.1., u soudu.
 
3.3. Po obdržení odměny je klient povinen podepsat Rovné mzdě potvrzení o přijetí platby a zaslat ho Rovné mzdě do 14 dní od obdržení platby.
 
3.4. Odměna bude připsána na bankovní účet poskytnutý klientem dle bodu 1.1. dodatečně na vyžádání Rovnou mzdou.