Přeskočit na obsah

Podmínky pro získání odměny

1. Subjekt odměny

1.1. Subjektem odměny za doporučení iniciativy Rovná Mzda je klient řádně registrovaný  prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce www.rovnamzda.cz.

1.2. Subjektem odměny je klient, jehož nárok je na základě posouzení dokumentů zaslaných iniciativě Rovná Mzda způsobilý k uplatnění u soudu a je následně iniciativou Rovná Mzda u soudu uplatněn. 

2. Předmět odměny

2.1. Předmětem odměny je částka ve výši 1.000 Kč za klienta registrovaného na doporučení klienta dle bodu 1.1. 

2.2. Odměna dle bodu 2.1. je vázaná na každého jednotlivého klienta registrovaného na doporučení klienta dle bodu 1.1. 

3. Vznik nároku na obdržení odměny
3.1. Klientovi dle bodu 1.1. vzniká nárok na obdržení odměny pouze v případě, že tento klient s Rovnou mzdou uzavře smlouvu o zastupování a za klienta, jemuž registraci doporučil dojde k podání žaloby.
 
3.2. Odměna dle bodu 2. je splatná do 14 dnů ode dne podání žaloby klienta, jenž se registroval na doporučení klienta dle bodu 1.1., u soudu.
 
3.3. Po obdržení odměny je klient povinen podepsat Rovné mzdě potvrzení o přijetí platby a zaslat ho Rovné mzdě do 14 dní od obdržení platby.
 
3.4. Odměna bude připsána na bankovní účet poskytnutý klientem dle bodu 1.1. dodatečně na vyžádání Rovnou mzdou.